"ไพบูลย์" ย้ำจุดยืนหนุน "ประยุทธ์" เป็นนายกฯอีกครั้ง