รวบ 3 วัยรุ่นคู่อริยิงนักศึกษาเทคนิคมีนบุรีโปลีเทคนิค