นายกฯ ชวนเยาวชน 4 จ.ชายแดนใต้ไปเลือกตั้ง เลือกคนดีไม่ขัดแย้ง