ผอ.ประเวศ เผยหมู่บ้านไม่เปิดเครื่องสูบน้ำ คาดท่ออาจรั่วทำน้ำท่วมอุโมงค์