ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบวัวตาย 3 ตัวติด ไม่ทราบสาเหตุ