ครม.ไฟเขียวสร้างรถไฟฟ้ารางเบา “ภูเก็ต-เชียงใหม่” วงเงินกว่า 6 หมื่นล้าน