กฟภ.พบจุดสายเคเบิ้ลใต้น้ำชำรุด คาดใช้เวลาซ่อม 45 วัน