พบพฤติกรรมพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กอายุ 6 เดือนบ่อยครั้ง