รร.ในสหรัฐฯ จ่อขออนุญาตผู้ปกครองลงโทษเด็กด้วยการตี