พ่อค้าส้มตำเตรียมร้องขอความคุ้มครอง หลังไม่ได้รับความร่วมมือขอข้อมูล