สสจ.เชียงใหม่ แจงปมทารก 8 เดือนเสียชีวิต รพ.รักษาตามขั้นตอน