นักร้องเพื่อชีวิต “มงคล อุทก” เป็นลมเสียชีวิตกลางลานจอดรถ