"พลายพันล้าน" ถูกยืมมาพาเร่ขายอ้อยนานนับเดือน ก่อนตกท่อไฟช็อตล้ม