น้ำโขงลดต่อเนื่อง พ้นจุดวิกฤติ เร่งสำรวจความเสียหาย 2 แสนไร่