ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลดระดับภัยพิบัติ แต่ยังค้นหาผู้สูญหายดินโคลนถล่ม