“จตุพร” มอง “ประวิตร-ทักษิณ” มวยถูกคู่ แนะปล่อยวางเดินหน้าสู่เลือกตั้ง