ยังรับราชการได้! “สมรักษ์” ยังไม่ใช่บุคคลล้มละลาย - นัดประนอมหนี้ 25 ก.ย. นี้