คนกรุงฯ วางแผนเลย! ตั้งแต่จันทร์ ที่ 1 ต.ค. “รถตู้หยุดวิ่งพันคัน”