ฮ่องกง พบ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี จากหนูรายแรกของโลก