การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ “กรุงเทพฯ – โอซากา” หนีพายุไต้ฝุ่น