สหรัฐแสดงแสนยานุภาพทางทหารหวังกำราบจีน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สหรัฐเตรียมการแสดงแสนยานุภาพใกล้ช่องแคบไต้หวันในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเตือนจีนว่า กองทัพสหรัฐสามารถใช้น่านน้ำสากลในทะเลจีนใต้ได้อย่างเสรี รวมถึงพร้อมจะเข้ามาแทรกแซงทางการทหารได้ทุกเมื่อ หากจีนขยายอิทธิพลทางทหารในน่านน้ำแถบนี้มากเกินไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน