บริษัทออสเตรเลียให้พนักงานหญิงหยุดงานในวันที่มีประจำเดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัทแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย นำเอามาตรการที่อนุญาตให้พนักงานที่เป็นผู้หญิง สามารถลาหยุดในช่วงที่มีประจำเดือนได้ โดยไม่มีการหักค่าจ้าง เรื่องนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคนที่คัดค้าน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน