ประวัติ “ปู่คออี้” ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เมื่อเวลา 04.14 น. วันนี้ (5 ต.ค.61) ปู่คออี้ ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน วัย 107 ปีเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยอาการปอดติดเชื้อและชราภาพ

ทีมนิวมีเดียพีพีทีวี จะพาไปทำความรู้จัก “ปู่คออี้” หรือ “คออี้ มีมิ” ผู้นำจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

“ปู่คออี้” ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงในป่าแก่งกระจานได้ ชายวัย 107 ปี คนนี้ เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกผลักดันลงมาจากจุดที่เขาอ้างว่าเป็นบ้านเกิดดั้งเดิม ที่เรียกว่า บางกลอยบน หรือ “ใจแผ่นดิน” พร้อมบ้านที่ถูกเผา จนกลายเป็นคดีดังต่อเนื่องมากว่า 6 ปี

“ปู่คออี้” จากไปอย่างสงบแล้ว ด้วยวัย 107 ปี

ย้อนไปเมื่อปี 2555 ปู่คออี้ และชาวบ้านบางกลอยบน ร่วมกับสภาทนายความ ดำเนินการฟ้องร้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่สั่งการเผาไล่รื้อบ้านเรือนของตน โดยสภาทนายความมีความเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงได้แจ้งดำเนินคดีทางแพ่งและปกครองให้หน่วยงานข้างต้นชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดฐานการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยมี นายบิลลี่ หรือพอละจี รักจงเจริญ แกนนำชุมชนซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในปี 2557 เป็นพยานคนสำคัญ

ถอดสมการข่าว EP.5 “ปู่คออี้ ทัศน์กมล บิลลี่ และบ้านที่ถูกเผาของกะเหรี่ยงแก่งกระจาน”

กระทั่ง ปี 2559 ศาลปกครองตัดสินกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นไปเผาบ้านเรือน ยุ้งข้าว และรื้อทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 คนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและมีการล่าสัตว์ ถือว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ส่วนการรื้อถอนด้วยวิธีเผาทำลายเพิงพักและยุ้งฉาง ศาลตัดสินว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักความได้สัดส่วนและตามควรแก่กรณีสภาพการณ์ เพราะหากรื้อถอนไปแล้วคงเหลือวัสดุก่อสร้างไว้ที่เดิมย่อมจะทำให้ผู้กระทำความผิดนำไปใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ได้ โดยศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดคนละ 10,000 บาท ภายใน 30 วัน

ชมคลิป: สารตั้งต้น ตอน เจ้า [ของ] ป่า

แต่ปู่คออี้ ชาวบ้าน และทนายความเห็นว่าคำตัดสินดังกล่าวยังมีความบกพร่อง คลาดเคลื่อน และยังวินิจฉัยไม่ครบประเด็นตามคำฟ้อง จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว

ปู่คออี้ ผู้นำทางจิตวิญญาณ แห่งป่าแก่งกระจาน ยืนยันว่า เขาและลูกหลานชาวกะเหรี่ยงมีถิ่นฐานอยู่ที่ “ใจแผ่นดิน” ไม่ได้บุกรุกตามที่ศาลปกครองตัดสินเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

จากการที่ทีมข่าวพีพีทีวี ลงพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เมื่อปี 2560 และได้พูดคุยกับ "ปู่คออี้ มีมิ" ที่ได้สมญานามว่าเป็น "ผู้นำทางจิตวิญญาณของกะเหรี่ยงแห่งผืนป่าแก่งกระจาน"  ปู่คออี้พูดผ่านชาวกะเหรี่ยงที่พูดภาษาไทยจับใจความได้ว่า ความหวังของปู่ไม่ใช่เงินทองจากการฟ้องร้อง สู้คดี  แต่ปู่หวังว่า ลูกหลานจะได้กลับไปอยู่ที่ "ใจแผ่นดิน"  ปู่บอกว่าที่ผ่านมาเราหากินอยู่ในป่าตามวิถีของบรรพบุรุษ ถ้อยคำนี้ผ่านการแปลของล่ามชาวกะเหรี่ยง

อ่านข่าว : เปิดใจ ปู่คออี้ “กะเหรี่ยงอยู่ป่าแก่งกระจานมาก่อน ให้สาบานที่ไหนก็ได้”

อ่านข่าว : "ปู่คออี้ มีมิ" ชายชาวกะเหรี่ยง 5 แผ่นดิน วัย 105 ปี

12 มิ.ย.61 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ ปู่คออี้ กับพวกรวม 6 คน กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ เข้าดำเนินการรื้อถอนเผาทำลายทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยของปู่คออี้กับพวก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้ประกอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ สามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระทำต่อสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คนได้ แม้จะมีกฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม

ส่วนการขอกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านใจแผ่นดินดังเดิม ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ปู่คออี้และพวกกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้กลับไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่เดิมได้ เพราะปู่คออี้ไม่มีเอกสารหรือหนังสือจากทางราชการยืนยันการครอบครองพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 นายคออี้ มีมิ หรือ ปู่คออี้ อายุ 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง แห่งป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ทำถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวประชาชน ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน โดยนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และลูกหลานมาคอยให้กำลังใจจำนวนมาก โดยปู่คออี้ มีสีหน้ายิ้มแย้ม และขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือจนได้รับสัญชาติไทย

ทั้งนี้ ปู่คออี้ ได้ยื่นเรื่องต่อ กสม.เพื่อขอความช่วยเหลือ และมอบหมายให้ทนายความจากสมาคมนักกฎ หมายสิทธิมนุษยชนยื่นคำร้องขอรับรองสัญชาติไทย หลังจากนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ได้ตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนการข้อกฎหมายโดยได้รับการอนุมัติให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ทร.14) เรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าววันนี้ได้ที่นี่ >>> //www.pptvhd36.com/special/ข่าววันนี้

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ