ครบ 42 ปี 6 ตุลาฯ อธิการ มธ.หวังเป็นบทเรียนลดความขัดแย้งหลังเลือกตั้ง