ลูกจ้างแพทย์แผนไทย ร้อง ถูก สธ.เอาเปรียบ “บรรจุน้อย-ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ”