สตรีหมายเลข 1 สหรัฐฯ วิจารณ์สามี ระหว่างฉายเดี่ยวเยือนต่างประเทศ