แรงงานไทยกระทุ้งรัฐอย่าดองปรับขึ้นแรงงานขั้นต่ำ ขอเพิ่มเป็น 360 บาท