สำนักพุทธศาสนาฯ ถกปมแก้ขัดแย้ง “วัดบางคลาน” ย้ำยึดหลักกฏหมาย