เจ้าหน้าที่ตรวจรอบสำนักสงฆ์เต่าดำซ้ำ หวังเจอซากสัตว์เพิ่มเติม