อุทยานฯ กำชับตรวจรถเข้า-ออกป่าเน้นเส้นทางเหมืองเก่า-สำนักสงฆ์