คุณพระช่วย!! หลวงพี่ทำ CPR ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหมดสติ