กรมปศุสัตว์ แจง กฎหมาย ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ยังไม่บังคับใช้