"เฟซบุ๊ก" มูลค่าหาย 30 เปอร์เซนต์ หลังแตะระดับสูงสุดเมื่อเดือน ก.ค