นาที “ตาตา” ทำแผนปลิดชีพ “หมีขอ” ขัดแย้ง “สกานต์” ลูกน้องปลัด