"ป๋าเต็ด ยุทธนา" เล่านาทีเกือบไม่รอดจากอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน