“แพะเฟอร์นิเจอร์” โวยติดคุกฟรี 2 เดือน ไม่มีแม้แต่คำ “ขอโทษ”จากตำรวจ