“ปลัดท่องเที่ยว”ยัน นทท.จีนไม่ได้ลดลง เดินหน้ายกระดับท่องเที่ยวไทย ให้มีศักดิ์ศรี