ขนส่งยัน ไม่ห้าม วิน จยย. เข้าแอพพลิเคชัน แต่ย้ำต้องเป็นรถถูก กม.