เลือกตั้ง “จัดสรรปันส่วนผสม” นับคะแนน “ผู้แพ้ระบบเขต” เป็นคะแนนพรรค