ระทึก ทีมแพทย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่กู้ชีวิต ผู้โดยสารหมดสติคาเครื่อง