พบน้ำเค็มบนดาวอังคารมีออกซิเจนเพียงพอต่อสิ่งมีชีวิต