พิจิตรไข้เลือดออกพุ่ง พบประชาชนติดเชื้อกว่า 1,200 คน