เชียงใหม่ประกาศให้ลานประตูท่าแพเป็น “เขตรำคาญ” แก้ปัญหานกพิราบ