ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ห้ามขายเบียร์สด” ในร้านสะดวกซื้อ ดีเดย์วันนี้!