​เจ้าชายแห่งจอร์แดน-ฮิวแมน ไรท์ วอทช์ ค้านรัฐใช้ ม.44 ตอกแค่ภาพลวงตาประชาธิปไตย