พม.เร่งหารือ แก้ไขปัญหาหญิงค้าประเวณี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิก เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำของสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้เร่งหารือในการแก้ไขปัญหาหญิงค้าประเวณีตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณคลองหลอด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน