ผู้เชี่ยวชาญเชื่อ ฮ.คุณวิชัยตกเพราะใบพัดส่วนหางขัดข้อง