อธิบดีสบส.ชี้ “ร้านนวด” ไม่เข้าข่ายความผิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ