เพื่อนผู้ตายข้องใจมีการสลับตัวคนขับรับผิดแทนหรือไม่?