ชวนเที่ยวงานกาชาด 9 วัน 9 คืน เข้าฟรี จัดที่สวนลุมพินี